• +387(0)65 546 743

ECDL

European Computer Driving Licence (ECDL) je međunarodno priznata potvrda informatičke pismenosti, koja garantuje vlasniku poznavanje rada na računaru prema ECDL standardu. Zbog velikog uspjeha koji je ECDL postigao u Europi, program je proširen na cijeli svijet pod nazivom, International Computer Driving Licence (ICDL).

ECDL program je jedinstveni i usaglašeni evropski program koji se sastoji iz sedam modula:


Certifikat

Nakon položenih četiri modula dobiva se ECDL Start certifikat, a nakon svih sedam modula dobija se ECDL certifikat koji je priznat u svim zemljama Evropske zajednice, te mnogim zemljama izvan Evrope.

ELITEART škola računara je ovlašteni ECDL edukacioni i testni centar.

ECDL DIPLOMA